Київська область, Карта Київської області, Історія, Міста Київської області,

Главная / Україна / Центральна Україна / Київська область
Київська область. Населені пункти.
Київська область. Карта. Історія. Міста Київської області.

                                                            Прапор області.
 Україна. Київська область. Прапор Київської областіПрапор Київської області являє собою прямокутне полотнище, яке складається з трьох рівних за шириною вертикально розташованих смуг: центральна з них жовтого кольору, крайні - синього. Співвідношенням ширини Прапора до його довжини 2:3 (h). На центральній смузі розмішується зображення постаті святого Юрія-Георгія та змія у пропорціях, які характерні для Герба області. При цьому відстань від верхнього краю смуги до німба навколо голови вершника і від нижнього краю смуги до змія дорівнює 0,5 (h), відстань від лівого краю центральної смуги до плаща - 0,09 (h).

                                                            Герб області.
 Україна. Київська область. Герб Київської областіГерб Київської області складається з великого щита, увінчаного золотою князівською діадемою. Щит Герба має класичну форму із загостреною посередині нижньою частиною і розділений на верхнє (блакитне) та нижнє (зелене) поле. Нижні лівий і правий кути щита заокруглені, загострення посередині нижньої частини направлене зовні від щита.
На верхньому полі щита розміщується зображення святого Юрія-Георгія на білому коні в золотому облаштунку та шоломі, пурпуровому плащі із списом у руках та німбом навколо голови.
Постать вершника повернута до глядача правим боком у русі зліва направо. Піднята права рука святого Юрія-Георгія тримає списа, ліва на рівні пояса - спис і вуздечку. Права нога у червоному чоботі закладена в стремено. Збруя і сідло оздоблені деталями червоного і коричневого кольорів.
Зображення коня і вершника розміщується на верхньому і частково на нижньому полях. Кінь стоїть на нижньому полі з піднятим правим переднім копитом. Тут же зображено повергнутого коричневого змія із складеними крилами і червленими очима та пащею, яка пронизана списом, який тримає святий Юрій-Георгій. Голова змія з висунутим язиком знаходиться у правому нижньому куті щита і повернута до глядача своєю лівою стороною. Хвіст змія проходить між задніми ногами коня і закінчується у лівому нижньому куті щита.
Унизу щит прикрашений двома дубовими гілками з зеленим листям та коричневими жолудями, а також шістьма колосками пшениці, які розташовані симетрично по три колоски з обох боків щита. На кожен з двох нижніх колосків зліва та справа від щита частково-накладаються по одному листку відповідної дубової гілки.
Діадема має дев'ять сегментів:
У центральному сегменті діадеми розміщується зображення постаті Христа-Спасителя з німбом. У сегментах праворуч від Христа-Спасителя - зображення святого князя Володимира з німбом над головою, за ним - князя Ярослава Мудрого. У сегментах ліворуч від Христа-Спасителя - зображення святої княгині Ольги з німбом над головою, за нею - Анни Ярославівни.У третьому і четвертому сегментах праворуч і ліворуч від Христа-Спасителя зображено стилізований орнамент.
Щит має розміри ширини і висоти у співвідношенні (пропорції) 19 до 23 (h). Верхнє поле має розмір по висоті 18 (h), нижнє - 5 (h). Радіус заокруглення двох нижніх кутів та загострення посередині нижньої частини щита дорівнюють 4 одиниці (h).
Розміри зображення постаті святого Юрія-Георгія від верхівки шолома до стремена - 12 (h), від пальців правої руки до носка чобота - 16h). Розміри коня від правого вуха до правого заднього копита - 18 (h), від правого переднього копита до закінчення хвоста - 16 (h). Від нижнього краю щита до правого заднього копита коня - 3 (h), до правого верхнього вуха - 17 (h). Від верхівки списа до правого заднього копита коня -19,5 (h). Розмір списа 25 (h).
Розміри зображення змія 16,5 на 5 (h). Дубові гілки, що розташовані симетрично з обох боків щита листками догори, мають по 8 зелених листків, які частково накладені один на одного, та по 5 жолудів кожна. Розміри листків - від 4 до 5,5 (h), жолудів - 1,5 (h). Розміри колосків - 7,5 (h). У кожного з них по 9 зернин. Від верхнього краю щита верхівка найвищого з колосків знаходиться на відстані 7 (h), середнього -11 (h), нижнього -14,5 (h).
Діадема має 9 сегментів з розмірами :
найбільшого центрального - 2,4 на 3,5 (h),
другого від центрального - 2 на 3 (h), 
третього -1,8 на 2,5 (h), 
четвертого -1,6 на 2,3 (h),
п'ятого - 2 на 1,3 (на початку сегмента) і 0,8 (у кінці) (h).
Зображення на центральному сегменті діадеми має розміри у пропорції 1 на 2,6 (h). Зображення у перших сегментах з правої та лівої сторони центрального сегмента має розміри у пропорції 1 на 2,3 (h), у других - 0,7 на 1 (h), у третіх -1 на 1,5 (h), у четвертих -1,5 (0,5) на 1 (h).

Дата утворення: 27 лютого 1932 р.
Площа: 28,1 тис. кв. км (4,7 % від території України).
Географічні дані: область розташована в середній течії Дніпра.
Територією Київщини протікають 177 річок, найбільші з яких – Дніпро, Прип’ять, Тетерів, Ірпінь, Рось, Десна і Трубіж. Межує з Полтавською, Чернігівською, Черкаською, Вінницькою, Житомирською та Гомельською (Республіка Білорусь) областями.
 
  У продовж останніх років в Київській області зроблено чимало, позитивна динаміка простежується в усіх галузях, на всіх напрямах розвитку. Вагомих результатів досягнуто за рахунок налагодженої співпраці між органами місцевої виконавчої влади, місцевого самоврядування та територіальними громадами, що дає змогу ефективно формувати стратегічні та поточні пріоритети розвитку області, району, міста, свого села чи селища, реалізовувати заходи сталого розвитку цих територій. Звичайно, світова фінансова криза не могла не внести серйозних корективів у ситуацію, перш за все – в економіці. Для боротьби з світовими викликами обласна влада вже прийняла низку важливих рішень. Одним з найважливіших серед них є розроблений проект Програми соціально-економічного та культурного розвитку Київської області на 2009 р., що є передусім, планом протидії негативному впливу кризових явищ та стабілізації ситуації у виробничій та соціальній сферах.

Основні завдання Програми:
- вирішення соціальних проблем Київської області за рахунок забезпечення достатнього рівня стабільності її соціально-економічного розвитку;
- впровадження інноваційної моделі структурної перебудови економіки регіону як підґрунтя для підвищення загального рівня продуктивності промислового та сільськогосподарського виробництва; l підтримка малого і середнього бізнесу; l продовження роботи щодо створення сприятливого інвестиційного клімату;
- забезпечення необхідних умов для розвитку основних галузей соціальної сфери;
- раціональне використання бюджетних коштів. Отже, Київщина визначилася у перспективах свого розвитку на 2009 р. і надалі буде розвиватися мінімізуючи наслідки впливу фінансової кризи, витримуючи іспит на зрілість, шукаючи вихід із складних ситуацій та думаючи про майбутнє.

Поверхня області переважно рівнинна. Північна частина області розташована в межах Поліської низовини. На сході територія області захоплює частину Придніпровської низовини. Найбільш підвищені і розчленовані — південна та південно-західна частини, які належать до Придніпровської височини.

В області — 130 територій та об'єктів природно-заповідного фонду (площею 31,3 тис. гектарів). До складу природно-заповідного фонду загальнодержавного значення області входить 14 заказників, дві пам'ятки природи, один дендрологічний парк, три парки-пам'ятки садово-паркового мистецтва.

Клімат — помірно континентальний. Середня температура січня: - 5,6°С, липня: + 19,3°С. Річна кількість опадів становить 570—610 мм

З корисних копалин на Київщини є переважно будівельні матеріали: граніти, гнейси, каолін, глина, кварцові піски. Є поклади торфу і джерела мінеральних вод. При цьому, чималі запаси корисних копалин є нерозвіданими і, за умови вкладання коштів у їх розвідку, можуть бути використані для розвитку бізнесу, зокрема в будівельній сфері, хімічній промисловості тощо.

У структурі ВВП провідне місце займає промисловість, на другому місці перебуває сільське господарство, далі йдуть будівництво, транспорт і сфера послуг. Основу промисловості становлять електроенергетика й харчова промисловість, виділяються також машинобудування й металообробка, хімія та нафтохімія.

Машинобудування й металообробка спеціалізуються на виробництві встаткування для хімічної промисловості (Фастовський завод хімічного машинобудування «Червоний жовтень») і підприємств торгівлі, машин для тваринництва, екскаваторів (Бородянський екскаваторний завод), меліоративної техніки, електротехнічних виробів побутового призначення — холодильників (Васильківський завод холодильників), кондиціонерів, світлотехнічного встаткування (Броварський світлотехнічний завод).
Обличчям хімічної й нафтохімічної промисловісті області є Білоцерківський шинний завод № 2, «Белоцерківщина». Також у регіоні розвинена мікробіологічна промисловість («Біохімік» - Бородянський район).
Сільське господарство області характеризується високим рівнем розвитку та спеціалізується на вирощуванні зернових, буряківництві й м’ясо-молочному тваринництві.

Основні визначні пам’ятки: національний історико-етнографічний заповідник «Переяславль», державний історико-культурний заповідник у м. Вишгороді й інші.

Джерело.

Со всего света
Рекомендуем туры
Украина 8 дн. 4097 грн.
Чехия 6 дн. 18000 грн
Япония 9 дн. 10000 грн.
Разное 7 дн. 4500 грн
Украина 21 дн. 120 грн.
Япония 7 дн. 24339 грн
Азербайджан 7 дн. 426 грн.
Алжир 7 дн. 154 грн
Швейцария 14 дн. 0 грн.
Швейцария 10 дн. 0 грн
Все туры >>>
Объявления участников
graulis | 2017-12-08.
Предлагаю комфортное размещение в отдельных номерах - все полные "Люксы" ( комната,кухня,сан.узел - в каждом ) в небольшом частном гостевом доме, в Крыму - Алушта, с. Солнечногорское, с закрытой терри ... >>>
urbiset | 2017-07-19.
Агентство "Urbis et Orbis" организует: Все типы свадебных церемоний в Чехии , Италии , Австрии, Турции, Кипре, Доминиканской республике, венчание в Израиле: Гражданская и Юбилеи свадеб Православное и ... >>>
globallus | 2017-07-11.
Добрый день! Работаю переводчиком и медицинским координатором более 7-ми лет. Живу в Сеуле. Знание корейского – высший уровень, русский – родной язык. Опыт работы переводчиком в таких организациях, к ... >>>
17 фото Украина
Добавлено 16.12.2018 в 12.04
stas
28 фото Украина
Добавлено 14.12.2018 в 20.23
stas
12 фото Грузия
Добавлено 30.10.2018 в 08.12
stas
20 фото Украина
Добавлено 21.09.2018 в 21.21
vituniya
39 фото Украина
Добавлено 12.06.2018 в 15.45
stas
3 фото Нидерланды
Добавлено 04.06.2018 в 18.13
IraAkula
Подписка на рассылку
Ищу попутчика
Myko | 2017-08-07.
Мужчина из Украины ищет Мужчину для поездки в Ирак Дата выезда: 2017-08-17 ... >>>
PAA51 | 2017-07-28.
Мужчина из России ищет Женщину для поездки в Италию Дата выезда: 2017-11-28 ... >>>
Turlover | 2017-07-24.
Смешанная компания из Украины ищет Все равно кого для поездки в Вьетнам Дата выезда: 2017-09-17 ... >>>
bigmir)net TOP 100